Heemraadssingel 131, 3022 CD Rotterdam                 Telefoon: 010Ė4135186        
 
 
 

Home
Diensten
Notaris
Tarieven
Actualiteiten

Kantoor en Contact
Routebeschrijving

Vacatures
Algemene Voorwaarden


 
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Notariskantoor Paulusma Loof te Rotterdam vastgesteld te Rotterdam op 7 september 2007 en gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank in het arrondissement Rotterdam op 12 september 2007 onder nummer 90/2007, gewijzigd op 24 oktober 2014 en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 4 november 2014 onder nummer 72/2014.

Door middel van onderstaande link kunt u de algemene voorwaarden downloaden:

 Printversie algemene voorwaarden